04.04.02 Химия, физика и механика материалов (магистр)